Joaquim Feixas
Entre tots som capaços d’assolir èxits que un de sol no pot fer.
Joaquim Feixas
Benvolgut/da,

Possiblement no em coneixes, o potser sí.
Sóc en Joaquim Feixas. La meva empresa és Mecanitzats de la Fusta Kim, situada a Torelló i present al mercat internacional amb dues marques comercials: Mecakim i Decustik.

Les nostres línies de negoci potser no són les mateixes, sí que tenen un punt de coincidència: tots estem en el grup 6 de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Pla de treball, campanya Joaquim Feixas (Grup 6)
Eleccions Cambra de Comerç 2019
L’objectiu de la candidatura es basa en continuar i millorar la tasca que la cambra fa amb eficàcia, i potenciar els punts en els quals és necessària una intervenció per la seva millora.
  • Potenciar el gabinet d’estudis econòmics.
  • Impartir cursets amb una molt bona qualitat, adients a la realitat empresarial, adreçat als usuaris.
  • Ajudar al creixament de les empreses, sobretot al què fa a l’exportació i aplicació de noves tecnologies.
  • Reconèixer les empreses que s’ho mereixin en els diferents camps. Racionalitzar les durades dels càrrecs electes.
  • Racionalitzar les durades dels càrrecs electes.
  • Posada al dia del cens, tant pel què fa als electors, idioma de treball, manera d’escriure’s.
  • Cuidar i millorar el procés de presentació de candidatures, donant la importància del sector que representa.
  • Recolçar amb la força col.lectiva de la Cambra a les empreses de forma individual, en els seus problemes puntuals amb les Administracions Municipals i Autonòmiques (llicències, permisos, ampliacions, etc). Traslladar als ens públics amb poders decisoris econòmics sobre els nostres sectors les realitats, i corretgir les discrepàncies valoratives (Tipus Valors Cadastrals en les revisions, IBI's en els augments, Plus Values, etc).
  • Traslladar als ens públics amb poders decisoris econòmics sobre els nostres sectors les realitats, i corretgir les discrepàncies valoratives (Tipus Valors Cadastrals en les revisions, IBI's en els augments, Plus Values, etc).
  • Contribuir al reconeixement de Catalunya com a potència econòmica cercant la relació amb altres entitats amb objectius semblants.
Clica aquí per llegir una entrevista completa amb el candidat.
Per a obtenir informació més detallada referent al pla de Treball.
Contacte
Joaquim Feixas
Eleccions a la Cambra de Comerç, Maig 2019
Tenen dret a vot, microempreses, PIME’s, grans empreses, cooperatives i autònoms, amb més de 2 anys de l’inici d’activitat.
Comprova aquí si estàs en el cens.
Votació telemàtica
Període
De les 9h del dia 2 de maig a les 9h del dia 7 de maig de 2019.
Lloc
De forma telemàtica, des de l’ordinador on tinguis instal.lat el certificat digital vigent, Entrant a la web de la Cambra de Barcelona. Consultar informació refent al certificat digital aquí.
Forma
Mitjançant una plataforma electrònica amb una direcció URL habilitada a la página web de la Cambra de Barcelona de comerç, industria, serveis i navegació de Catalunya. Amb el certificat digital vigent.
Ajuda
Hi haurà un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma per resoldre qualsevol incidència tècnica. La informació i dades de contacte d'aquest servei restaran a disposició de les persones electores a la web de la Cambra de Barcelona.
Procés
1. Entra a la pàgina web de la Cambra.
www.cambrabcn.org
2. Identifica’t amb el teu certificat digital.
Per a més informació relacionada amb el certificat digital aquí.
3. Acredita la teva identitat.
4. Escull el teu candidat.
Votació presencial
Període
De les 10h a les 18h del dia 8 de maig de 2019. Sense interrupció.
Lloc
En el/s col·legi/s electoral/s de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic. Consultar delegacions aquí.
Forma
Els electors/es podran emetre el seu vot després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús.

Ajuda
Hi haurà persones que et guiarán amb el procés en cas de que es tingui qualsevol dubte.


Procés
1. Presentar-te a la Cambra de Comerç.
A la seu de Barcelona, o a qualsevol de les delegacions.
2. Identifica’t amb el teu DNI.
Si ets persona física amb el DNI.
Si ets persona jurídica amb el DNI i el poder de representació.
3. Rebràs una CLAU de votació d’un sol ús.
4. Entra al domini de vot de la Cambra.
Als ordinadors que trobaràs al centre de votació.
5. Introdueix la CLAU.
6. Escull el teu candidat.
Contacta'ns
Sigues un del primers en obtenir més informació sobre les eleccions, i la meva candidatura.